Nhìn lại - Dandelion Bicycle 2018

Nhìn lại - Dandelion Bicycle 2018

Đó là một chủ nhật đẹp trời! Bọn tớ, từ nhiều nơi trên khắp Sài Gòn, về gặp nhau tại công viên nhỏ, đèo nhau trên những chiếc xe đạp con, trao đi niềm vui, gửi gắm yêu thương đến cộng đồng...

Xem thêm